Hopp til innhold

Element

Pretre AS leverer bygningselementer til alle bygninger i tre og ifyllingselement/fasadeelement til bygninger i betong.


Bygningselementer leveres som kaldelement og kan leveres både som yttervegger, innvendige bærevegger, etasjeskiller og tak.
Grunnlaget for leveransen er tegninger og opplysninger fra kunde og prosjektering fra Pretre AS.
Prosjektering blir utført med grunnlag i til en hver tid gjeldende forskrifter og Norsk Standard
 

Leveransen innhold

Yttervegger leveres i 3 alternative ferdiggrader:

Alt. 1: Bindingsverk, utvendig vindtettplate inkl. eventuell ekstra vindsperre og utlekting for kledning.

Alt. 2: Alternativ 1 med tillegg av montering av vindu med utvendig tetting av dette

Alt. 3: Alternativ 2 med tillegg av utvendig kledning og utvendig belistning av dører/vinduer.

Innvendige bærevegger leveres med kun bindingsverk
Etasjeskiller leveres  med bjelker og gulvspon inkludert nødvendig bæring
Tak leveres med sperr, undertak og sløyfer inkludert nødvendig bæring
Utfresing for spikerslag blir utført ved forespørsel.
Bygningselementene blir lastet på bil og levert byggeplass i henhold til monteringsrekkefølge.
Monteringstegninger følger med leveransen til byggeplass.


 • Dette bør du tenke på når du skal planlegge bygget/bestille trekonstruksjoner/ sette opp et bygg

  • Framskaff nødvendig tegningsgrunnlag; Målsatte tegninger (plan og snitt)
  • Modulinndeling av bygget
  • Plassering av pipe og trapp
  • Vi må også vite byggekommune og høyde over havet, og i tillegg hvilken taktekking det er snakk om (takstein, shingel mv.)
  • Ved bestilling må vi også vite nøyaktig leveringsadresse (gjerne GPS-koordinater)


  Gå til dokumentasjon


 • Produktbilde
  Produktbilde
  Produktbilde
  Produktbilde
  Produktbilde
  Produktbilde
  Produktbilde
  Produktbilde
 • Produktbilde
  Produktbilde
  Produktbilde
 • Produktbilde
 • Produktbilde