Hopp til innhold

Bærekraft i Pretre AS

Tre er bærekraftig

Å ta vare på miljøet er viktig for Pretre, og vi ønsker å bidra til Regjeringen sitt mål om å redusere utslipp av CO2 med minst 50 % innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå (Parisavtalen).  Tre er et naturlig og miljøvennlig produkt, og en fornybar resurs som reduserer CO2-utslippene til atmosfæren. Tre er det mest miljøvennlige byggematerialet vi har, og valg av tre i bærekonstruksjonene reduserer de totale CO2 utslippene i forhold til andre konstruksjonsmaterialer
Pretre stiller strenge krav til våre leverandører av trevirke som baserer sine innkjøp på bærekraftig skogbruk.

Våre bærekraftsinitiativer

Pretre jobber kontinuerlig med å integrere bærekraftsinitiativer i våre virksomhetsområder. Vi ønsker å utvikle produkter og tjenester som påvirker samfunnet på en positiv måte. Vi vil ta vårt samfunnsansvar og arbeide målrettet for å bidra til å redusere og stoppe klimaendringene. Her er noe av det vi jobber med.

Bekjempe klimaforandringer

Byggebransjen i Norge står for 15 % av de samlede utslippene av CO2. Derfor har vi et særlig fokus på FNs bærekraftsmål nr. 13 som er å bekjempe klimaforandringene. Vi skal finne løsningen på hvordan Pretre kan bli klimanøytrale og ta viktige skritt på veien mot klimanøytralitet.

Miljøfyrtårn

I 2021 ble hovedkontoret til Pretre samt fabrikken i Stryn Miljøfyrtårnsertifisert. I 2022 ble også fabrikkene i Steinkjer, Gausdal, Tvedestrand og på Kverneland Miljøfyrtårn.
 Miljøfyrtårnsertifikatet gir oss mulighet til å måle Pretres klimautslipp og identifisere tiltak for å redusere dem ytterligere. I tillegg gir det et miljøledelsessystem med rutiner og skjemaer for prosesser som HMS, innkjøp, transport og avfallshåndtering
Ved å være en Miljøfyrtårn-virksomhet har vi forpliktet oss til å jobbe kontinuerlig med forbedring, og vi dokumenterer våre miljøprestasjoner hvert år i en klima- og miljørapport. Rapporten er et styringsverktøy som gir god oversikt over Pretres miljøprestasjoner, både positive og negative.
Rapporten består av tre deler:
Tall/miljødata for fjoråret.
Gjennomførte tiltak for fjoråret.
Handlingsplan for inneværende år.
Les vår klima- og miljørapport for 2021 her.

Etiske retningslinjer

Pretre skal fremme en bedriftskultur som kjennetegnes ved respekt og omtanke for miljøet, andre mennesker og deres eiendom. Vi skal alltid opptre på en måte som inngir tillit både i samarbeid med kolleger, leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser.
Pretre har etablerte rutiner og god oversikt over hvilke varer og leverandører som har miljøsertifikater. Vi stiller også krav til leverandørene om å oppfylle våre etiske retningslinjer.

Miljøfyrtårn ikke transp-555x472.jpg