Hopp til innhold
 Spill av filmen

Gitterbjelker

Den "nye løsningen for "funkis" / flate tak og bjelkelag med store spenn, eller når det ønskes full fleksibilitet ift plassering av ventilasjonskanaler etc.

Som beskrevet i Teknisk Godkjenning TG 20427 (finnes her) anbefaler vi å benytte Gitterbjelker i bygg med f.eks. flate tak ("funkis"), der hvor det er store spenn eller der du ønsker stor fleksibilitet mtp plassering av ventilasjon og/eller ønsker en god isolasjonsløsning med innblåst isolasjon.