Hopp til innhold

Element

Bjelkelag1.JPG20200505_102210_.jpg102393219_2683254298583416_3577166303925895168_o.jpg

Pretre AS leverer bygningselementer til alle bygninger i tre og ifyllingselement/fasadeelement til bygninger i betong.

Bygningselementer leveres som kaldelement og kan leveres både som yttervegger, innvendige bærevegger, etasjeskiller og tak. Grunnlaget for leveransen er tegninger og opplysninger fra kunde og prosjektering fra Pretre AS. Prosjektering blir utført med grunnlag i til en hver tid gjeldende forskrifter og Norsk Standard  

Leveransen innhold

Yttervegger leveres i 3 alternative ferdiggrader:

Alt. 1: Bindingsverk, utvendig vindtettplate inkl. eventuell ekstra vindsperre og utlekting for kledning. 

Alt. 2: Alternativ 1 med tillegg av montering av vindu med utvendig tetting av dette 

Alt. 3: Alternativ 2 med tillegg av utvendig kledning og utvendig belistning av dører/vinduer. Innvendige bærevegger leveres med kun bindingsverk Etasjeskiller leveres  med bjelker og gulvspon inkludert nødvendig bæring Tak leveres med sperr, undertak og sløyfer inkludert nødvendig bæring Utfresing for spikerslag blir utført ved forespørsel. Bygningselementene blir lastet på bil og levert byggeplass i henhold til monteringsrekkefølge. Monteringstegninger følger med leveransen til byggeplass.