Hopp til innhold

Informasjon fra Pretre AS angående coronavirus


Til alle kunder og forbindelser


Pretre AS er opptatt av å være med på den felles dugnaden for å hindre ytterliggere
spredning av Corana-viruset. Vi har derfor besluttet at all reisevirksomhet fra våre selgere
opphører fra 12 mars og nå i førsteomgang frem til 26 mars.


Skulle det være behov for møter så ønsker vi disse på telefon eller digitalt. Møter med høy
viktighet og som krever personlig oppmøte kan gjennomføres, men vi ønsker å ta en
risikovurdering i forkant og vi forholder oss til Folkehelseinstituttet sine anbefalinger for selve
gjennomføringen.


For å sikre konstruksjonskapasitet, så har de som kan ha hjemmekontor fått det fra 13 mars,
resterende har fått cellekontor. Dette sikrer at vi forhindrer å måtte stenge ned hele
avdelinger ved smittetilfelle. Vi har og kontorer over hele landet, dette gjør oss mindre
sårbare.

Fabrikker går som før, men med skjerpede retningslinjer og tiltak. Det er ikke anledning til å
besøke fabrikkene. For de av kundene som henter varer selv, er det informert spesielt med
tanke på rutiner og tiltak ift kontakt med våre ansatte og besøk i selve fabrikkbygget.
Vi har fem fabrikker, dette gjør at vi kan produsere og levere som før, og i en case der en av
fabrikkene skulle bli nedstengt, så har vi muligheten til å flytte produksjon.
Skulle det være spørsmål om levering eller drift. Så ta kontakt.


Henvendelser sendes som vanlig til:

For tilbud: tilbud@pretre.no
For ordre: ordre@pretre.no
Andre hevendelser post@pretre.no


Med vennlig hilsen
Tom Roger Engen

Salgs- og Markedssjef
Mob: 90792930
Mail: tom.roger@pretre.no
www.pretre.no